Hem

förädla, förälska och förstå


Om vi förädlar det som är, låter oss förföras och förälskas på nytt kan vi förlänga, kanske till och med föreviga det vi redan har.

whatif design studio tror på långsiktighet, personlighet och vågar ge sig hän det oväntade.


Vi ser ett värde i att förädla de resurser som redan finns.

whatif design studio skapar tillgångar genom att förnya och förlänga livet på brukade möbler.


När vi adderar nytt gör vi det medvetet. Vi vill driva på utvecklingen och designen av nya hållbara och klimatsmarta produkter. Vi vill förbättra förutsättningar för framtida cirkulära interiörer.


whatif design studio vill förena en långsiktig och personlig relation mellan våra kunder och deras möbler.


Vi vill arbeta för en ökad förståelse för att värdet på en möbel ökar med dess livslängd och dess sammanhang./Kristofer Jonsson

Creative Director - whatif design studio
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera