Erbjudande

vi gör framtid av historia


whatif design studio's erbjudande består av tre delar

re:do

En cirkulär interiör ger

dubbelt värde med halva insatsen.


whatif design studio planerar, projekterar och gestaltar inredningslösningar med klimatsmartness i fokus. Våra cirkulära interiörer formas genom medvetna långsiktiga val med ett litet klimatavtryck. Vi vill ge bästa möjliga värde för minsta möjliga insats. Det gör att vi gärna arbetar med befintliga interiörer. Vi lägger upp en lista på tillgångar och en lista på behov. Behoven tillgodoses i första hand genom att förädla brukade möbler och material. Vid användandet av nyproducerad inredning motiveras valen så vi kan hålla nere inredningens klimatavtryck. Den gemensamma nämnaren i alla våra cirkulära interiörer är långsiktighet. Våra interiörer ska ha många långa och lyckliga liv tillsammans med sina användare.

re:new

Ny design ska svara på 

framtidens cirkulära behov.


whatif design studio vill driva på utvecklingen och designen av nya hållbara, klimatsmarta och cirkulära produkter. Vi vill med vår design förenkla förutsättningar för framtida cirkulära interiörer. Vi arbetar med  hållbara material med lågt klimatavtryck. Vi vill utveckla möjligheter för att arbeta med återvunnet material och restmaterial i produktionen. När vi utvecklar nya produkter är lång livslängd en mycket viktig del av kvarspecifikationen. Produkterna utformas på ett sådant sätt att de klarar både handens och ögats slitage. Vi har i våra re:do projekt samlat relevant kunskap som kan bidra till att utveckla design breifer med fokus på framtidens cirkulära interiörer.

re:view

Delad kunskap är den bästa

kunskapen och en framgångsfaktor.


whatif design studio vill utveckla möjligheter för fler att hitta sina sätt att erbjuda hållbara interiöra lösningar. Vi vill vara med och bygga upp nätverk och koppla ihop aktörer för att vi tillsammans ska nå längre med ett bättre resultat. Vi vill dela med oss av goda exempel för att fler ska få möjligheter till att göra goda val. Detta görs bland annat genom utbildningar, seminarier och workshops. Vi håller även en levande och vaken dialog på sociala medier t ex på whatif design studio's youtube kanal. Här visas klimatsmarta material, produkter och projekt. De material och produkter som lyfts i kanalen bygger även upp det materialbibliotek som whatif design studio använder i sina projekt. (whatif design studio's youtube kanal är under uppbyggnad. Länk läggs upp på hemsidan när den är klar.)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera