Varför

vi är skattletare, vi är sakfinnare

Att hitta det glömda, det gömda och ta reda på historian och sammanhanget är magiskt.

Vi går igång på det oväntade, det oförutsägbara. 

Det finns så mycket outnyttjade möbler och inredningar stående huller om buller på gömda platser över hela i världen idag. Det finns så mycket förädlad råvara vars sista vila är i containern på sin väg till återvinningsstationerna. Återvinning är ett värdigt slut på en möbels liv, men med enkla medel kan vi restaurera, uppdatera och gestalta om en möbel så den kan leva många gånger till innan dess.  Ju fler liv en möbel lever desto större samlat värde, speciellt om vi mäter värdet i koldioxid.


whatif design studio hittar skatter ingen visste fanns och förädlar dessa förbrukade möbler till nya tillgångar, till nya inredningar.

Värdet kan tillgodoräknas om och om igen./Kristofer Jonsson

Creative Director - whatif design studio

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera